Foto: Iselin Medhaug
Foto: Iselin Medhaug

KLIMAFORSKNING

Bergens forskningsstiftelse (BFS) ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen. BFS har allerede gjennom flere år bidratt til dette, bl. a. gjennom tildelinger til flere klimarelaterte BFS Starting Grant og til DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen.

Den nyeste satsingen er etableringen av Bjerknes klimavarslingsprogram, (engelsk: Bjerknes Climate Prediction Unit), i samarbeid med Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

Bjerknes klimavarslingsprogram har som mål å øke presisjonen på klimavarsling til et nivå der dette kan være til nytte for samfunnet. Programmet vil fokusere på klimavarsling for havområdene Atlanterhavet til Arktis og omliggende landområder. Tidsspennet for slik varsling vil være fra sesong (3 måneder) til 10-årsperiode. Spesielt sikter programmet mot varsling for havområder som er viktige for fiskeri og skipsfart, samt forhold som er relevant for kraftproduksjon, forsikringsbransjen og samfunnet generelt.

Bjerknes klimavarslingsprogram tar mål av seg til å bli verdensledende innen feltet.

Øvrige klimarelaterte prosjekter

BFS Starting Grant Nele Meckler
BFS Starting Grant Bjarte Hannisdal
BFS Starting Grant Kjetil Våge
BFS Starting Grant Andreas Born
BFS Starting Grant Håvard Haarstad
Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap DIGSSCORE 

 

Fakta om Bjerknes Klimavarslingsprogram

Programperiode: 2018-2023
Programleder: professor Noel Keenlyside, UiB
Nestleder: professor Tor Eldevik, UiB

Tildeling fra BFS: 30 MNOK
Totalbudsjett: 60MNOK

Programmet er etablert ved Bjerknessenteret.

Les mer