Kompetanse

En av Bergens forskningsstiftelses hovedsatsinger er kompetansebygging ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Rekrutteringsprogrammet, BFS Starting Grant har vært stiftelsens “flaggskip” siden starten. Tildelingen til Toppforskprogrammet var en gave til UiB i forbindelse med stiftelsens 10-årsjubileum. I tillegg har stiftelsen flere andre slike tiltak som er presentert under “Andre kompetansetiltak”.

BFS Starting Grant

Siden stiftelsen ble opprettet i 2004, har Universitetet i Bergen hatt en unik strategisk mulighet til å rekruttere fremragende unge forskere gjennom programmet BFS Starting Grant. Stiftelsen har bidratt til å rekruttere 36 unge forskningsledere til Universitetet i Bergen.

 

Les mer

BFS Starting Grant

Siden stiftelsen ble opprettet i 2004, har Universitetet i Bergen hatt en unik strategisk mulighet til å rekruttere fremragende unge forskere gjennom dette rekrutteringsprogrammet. Stiftelsen har bidratt til å rekruttere 36 unge forskningsledere til Universitetet i Bergen.

 

Les mer

Toppforskprogrammet

Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Bergen. Bergens forskningsstiftelse støtter arbeidet.

Les mer

Toppforskprogrammet

Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Bergen. Bergens forskningsstiftelse støtter arbeidet.

Les mer
Foto: Eivind Senneset. Kilde: UiB

Andre kompetansetiltak

Et 3-årig rekrutteringsprogram i regi av Bergen medisinske forskningsstiftelse (2009-13), samt satsingene på partikkelterapi, bioinformatikk og matematikk er alle sterke bidrag til å bygge kompetanse innen strategisk viktige områder for Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Les mer

Andre kompetansesatsninger

Det 3-årige programmet under Bergen medisinske forskningsstiftelse og satsningene på partikkelterapi, bioinformatikk og matematikk er alle sterke bidrag til å bygge kompetanse innen strategisk viktige områder for UiB, Høgskolen i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Les mer