BFS årsberetning for 2017

Stiftelsen utarbeider en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen for 2017 inneholder opplysninger om fjorårets tildelinger, utviklingen i stiftens kapital m.m.