Styret i Bergens forskningsstiftelse

Styret for Bergens forskningsstiftelse har følgende sammensetning:

Stener Kvinnsland – Styreleder

Professor dr. med. styreleder Helse Stavanger HF. Tidligere adm. direktør ved Helse Bergen HF og tidligere styreleder Oslo Universitetssykehus HF.

Trond Mohn – Donator

Industribygger og filantrop. Æresdoktor ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Marit Mohn – Donator

Investor, utdannet sivilingeniør og jurist fra universiteter i England.

Gunnar Bovim

Professor i nevrologi og rektor ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, styreleder for Oslo Universtitetssykehus HF

Margareth Hagen

Professor og prorektor ved Universitetet i Bergen. Tidligere dekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Eivind Hansen

Administrerende direktør i Helse Bergen HF, tidligere økonomidirektør samme sted og administrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Varamedlemmer:

Robert Bjerknes; professor og viserektor ved Universitetet i Bergen. Bjerknes har tidligere vært prodekan ved Det medisinske fakultet, UiB og klinikksjef ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

Ole-Bjørn Tysnes; professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Tidligere styreleder i Bergen medisinske forskningsstiftelse.