Velkommen til Bergens forskningsstiftelse

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

Les mer

Velkommen til Bergens forskningsstiftelse

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

Les mer

Kompetanse

BFS har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens «flaggskip» er BFS rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 36 fremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

Les mer

Kompetanse

BFS har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens «flaggskip» er BFS rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 36 fremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

Les mer

Infrastruktur

Tildelinger til infrastruktur har lenge vært prioritert av stiftelsen. Satsingen spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte både for pasientbehandling og forskning.

Les mer

Infrastruktur

Tildelinger til infrastruktur har lenge vært prioritert av stiftelsen. Satsingen spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte både for pasientbehandling og forskning.

Les mer

Tematiske satsninger

Bergens forskningsstiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. De nyeste initiativene er innen bioinformatikk, medisinsk visualisering og ren matematikk. Matematikksatsingen er stiftelsens første nasjonale program.

Les mer

Tematiske satsninger

Bergens forskningsstiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. De nyeste initiativene er innen bioinformatikk, medisinsk visualisering og ren matematikk. Matematikksatsingen er stiftelsens første nasjonale program.

Les mer

Bergens forskningsstiftelse i tall

0
36

Forskere i Rekrutteringsprogrammet

0
2469

Millioner kroner i kapitalbase

0
650

Millioner kroner tildelt til nå

0
89

Millioner kroner tildelt i 2016